Privacy policy

Skinestethiek.be is een website geregistreerd op naam van Katrien Sterckx, Skin Esthetiek in België onder het BTW nummer BE0727.335.791 (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Schonenboomstraat 25, 3080 Tervuren, België. Wij zijn informatief actief op www.skinesthetiek.be (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Skin Esthetiek hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Als u echter overgaat tot het inschrijven voor het ontvangen van onze 3 maandelijke nieuwsbrief via Bluebarn, dan bieden wij de mogelijkheid aan om u te registeren met uw emailadres en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en telefoonnummer) in te vullen.

Skin Esthetiek verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie via de website en onze nieuwbrieven wordt verzameld met oog op:

 • het correct kunnen afhandelen in communicatie met uw afspraken en boekingen
 • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
 • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen. Al deze informatie is voltrekt anoniem en is op geen enkele manier aan uw persoon gekoppeld.

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Katrien Sterckx, Skin Esthetiek, Schonenboomstraat 25, 3080 Tervuren, België of via info@skinesthetiek.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Skin Esthetiek verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@skinesthetiek.be

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Skin Esthetiek behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

Dataregister in onderzoek naar huidkenmerken bij gelaatsverzorgingen

 • Welke gegevens? Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huidkenmerken en advies voor het bepalen van types gelaatsverzorging en producten.
 • Waarom? Het opvolgen en adviseren van gelaatsverzorgingen.
 • Hoe verkregen? Door intakegesprek met de klant.
 • Waar bewaren? Op huiddiagnose-fiches in het salon.
 • Hoelang bewaren? We bewaren de informatie tot zolang u klant blijft of tot een jaar na de laatste behandeling.
 • Wie heeft toegang tot de gegevens? Katrien Sterckx en uzelf tot uw persoonlijke klantenfiche.

Dataregister contactformulier

 • Welke gegevens? Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ingegeven vraag / opmerking.
 • Waarom? Ter opvolging van de vraag of opmerking gegeven door de klant.
 • Hoe verkregen? Door ingave in het contactformulier.
 • Waar bewaren? Deze gegevens worden per e-mail bezorgd aan Katrien Sterckx. In de databank van de website wordt een historiek bijgehouden van alle verzonden e-mail communicatie ter referentie, ingeval er door een technisch defect bijvoorbeeld geen e-mails verzonden kunnen worden. Zodanig gaan er geen contactnames verloren.
 • Hoelang bewaren? Zolang de website online staat. De gegevens worden niet automatisch verwijderd.
 • Wie heeft toegang tot de gegevens? Katrien Sterckx via de mailbox, Multimedium BVBA als technische partner via de databank, in geval van problemen.

Dataregister nieuwsbrieven via BlueBarn

 • Welke gegevens? Naam, voornaam, e-mailadres.
 • Waarom? Als de klant kiest om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief via het contactformulier, worden bovenstaande gegevens doorgestuurd naar BlueBarn. Zodanig kan Katrien Sterckx (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven versturen via het BlueBarn platform.
 • Hoe verkregen? Door ingave in het contactformulier.
 • Waar bewaren? In de databank van BlueBarn.
 • Hoelang bewaren? Zolang de BlueBarn account van Skin Esthetiek bestaat. De gegevens worden niet automatisch verwijderd.
 • Wie heeft toegang tot de gegevens? Katrien Sterckx via de BlueBarn applicatie, Multimedium BVBA als technische partner via de databank, in geval van problemen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Skin Esthetiek verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@skinesthetiek.be